Affiliated entity

La FUE-UJI participa en projectes europeus com a entitat vinculada a l'UJI.

Affiliated Entity, què és?

Una Affiliated Entity (Entitat Afiliada) és una organització associada a un projecte o programa específic. Participa en col·laboració amb una entitat principal, com una universitat o empresa, i exerceix un paper específic en el projecte. Pot ser una institució de recerca, un centre tecnològic o qualsevol entitat relacionada amb làmbit temàtic del projecte. 

La participació d´una Affiliated Entity aporta experiència, recursos i coneixements especialitzats, ampliant l'impacte del projecte. La selecció i participació daquestes entitats està subjecta als requisits i criteris establerts pel programa o convocatòria corresponent.

La VA SER-UJI compta amb personal altament qualificat per fer front a les tasques de comunicació, disseminació i explotació de forma independent, amb el objectiu de maximitzar els resultats i limpacte dels projectes. 

La seva experiència queda avalada per projectes H2020 i Horitzó Europa com ETHNA System, Dynamo o e-DIPLOMA coordinats per l'UJI, en què la FUE-UJI ha obtingut el vistiplau de la Comissió Europea en totes les tasques desenvolupades, entre elles els Plans de Comunicació, Disseminació i Explotació. Comptar amb la FUE-UJI com a entitat afiliada és sinònim de garantia d'èxit en aquestes tasques de caràcter obligatori.

Els nostres projectes

e-DIPLOMA

Horitzó Europa HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01

DYNAMO

Horitzó Europa EIC Pathfinder OPEN-01-101046489

ETHNA System

H2020 SwafS-05-2018-2019872360