Avís Legal

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

Nom comercial: Fundació Universitat Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana MP

Denominació social: Fundació Universitat Jaume I-Empresa de la Comunitat Valenciana MP(des d'ara EL TITULAR DEL WEB)

CIF: G-12366993

Adreça: Campus Riu Sec. Centre de Postgrau i Consell Social- 12071 de Castelló (Espanya)

Telèfon: 964 38 72 19

eMail: info@fue.uji.es

TERMES LEGALS I CONDICIONS

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, cosa que implica l'adhesió a aquestes condicions a la versió publicada en el moment en què es permeti l'entrada. Per això, EL TITULAR DE LA WEB recomana a l'usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. L'accés a determinats continguts oferts a través d'aquest lloc web es pot trobar sotmès a certes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització d'aquests continguts, l'usuari ha de llegir atentament també les condicions particulars corresponents. EL TITULAR DEL WEB podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los .

RESPONSABILITAT I GARANTIA DEL TITULAR DEL WEB

ACCÉS

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. Tot i això EL TITULAR DEL WEB es reserva d'acord amb la legislació vigent el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de manera actualitzada i real (veure política de privadesa). L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a fer-ne un és diligent ia mantenir-ne en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

CONTINGUTS

EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, cas en què es comunicarà aquesta circumstància als Usuaris, els quals podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR DEL WEB no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, tant els propis com els d'altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es duu a terme pel seu compte i risc propi, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR DE LA WEB en aquest sentit. EL TITULAR DEL WEB no serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o accedida per oa través del lloc web, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió , o errors a la línia. Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d'EL TITULAR DE LA WEB o de tercers.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de EL TITULAR DE LA WEB. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines, en són propietat exclusiva, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i/o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament enregistrades. Qualsevol és indegut per persona diferent del seu legòtim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tothom que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest web sense la prèvia autorització escrita d'EL TITULAR DEL WEB.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, EL TITULAR DEL WEB informa que les dades personals que ens pogués facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un tractament de dades de responsabilitat de EL TITULAR DE LA WEB, per tal de poder gestionar la seva petició. Només en cas que l'usuari hagi donat el seu consentiment exprés, EL TITULAR DEL WEB us enviarà informació; tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem dinterès per lusuari. EL TITULAR DEL WEB es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, complint les mesures de seguretat tècniques i organitzatives. Finalment, us informem sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant formulari dirigit a l'administrador del sistema.