Dynamo

HORITZÓ EUROPA
EIC PATHFINDER EIC Pathfinder OPEN-01-101046489
Març 2022 - Febrer 2026

DYNAMO és un projecte ambiciós que parteix de l'estudi dels fonaments de la dispersió d'ones acústiques i acaba desenvolupant aplicacions d'imatges ultraràpides en òptica. El seu èxit reuneix la sinergia de les disciplines d'acústica física, fotònica i imatges. Els resultats d‟aquest projecte coordinat per l‟UJI implicaran accelerar les tecnologies d‟imatge i posicionar la ciència i la indústria europea a l‟avantguarda d‟invencions i avenços en aquesta matèria.

El projecte EIC Pathfinder DYNAMO desenvoluparà nous moduladors espacials de llum basats en l'acoblament optoacústic. Aquests moduladors de llum estan actualment limitats per la freqüència d'actualització del dispositiu, però el nou sistema desenvolupat per DYNAMO eliminarà aquesta limitació, creant així un avenç tecnològic fonamental a l'àrea de l'òptica. La idea es basa en enviar tots els patrons possibles del dispositiu simultàniament, codificats en un pols de pocs nanosegons, per la qual cosa la modulació del feix de llum passa de ser seqüencial a paral·lela. D'aquesta manera, DYNAMO modularà feixos òptics en dues dimensions espacials més la dimensió temporal. Això es tradueix en una innovació equivalent a l'avenç del processament de dades dels primers ordinadors electròniques amb una freqüència de rellotge de 100kHz el 1945 al processament de 1GHz el 2000. Per tant, DYNAMO estaria treballant sobre l'equivalent a aquest avenç que va portar mig segle, traslladat a l'àmbit de les imatges i accelerat a 50 anys gràcies a la implementació d'aquest projecte.

COORDINADOR: UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓ

LINKED THIRD PARTVA SER-UJI (ESPANYA)

SOCIS:

Notícies