Ecoblue Tourism Erasmus+ project: first newsletter

The Erasmus + project Ecoblue Tourism, coordinada per la FUE-UJI, a més a més, incrés l'entrepreneurship opportunities en blue ecotourism a les cases countries i improvi les entrepreneurials bressols d'un llarg termini unemployed people que volen desenvolupar les seves idees i empreses en aquest sector. After six months d'implementació, l'Ecoblue Tourism project publishes el seu primer newsletter que inclou la progresia del projecte per fer i les next steps to be followed.

Ecoblue Tourism 1rst Newsletter

Explorar més