Empreses i Entitats

Accions encaminades a posicionar empreses i entitats vinculades a la FUE-UJI a nivell europeu per a la captació de fons europeus.

Full de ruta

La FUE-UJI a través de l'EuroFUE-UJI ofereix la Full de Ruta de Finançament Europeu” que consisteix a fer una sèrie d'accions durant 9 o 12 mesos encaminades a aconseguir finançament europeu per al desenvolupament de projectes innovadors a través de la participació en programes europeus.

Format

Dividit en una Fase Prèvia i una Fase d'Implementació, on es fan diverses sessions adaptades a les principals novetats i mecanismes de finançament de la UE per al període 2021-2027 que millor encaixin amb les necessitats i interessos de l'entitat.

Fase Prèvia

Definició del Pla Estratègic

La Full de Ruta per a la captació de fons europeus inclou una anàlisi del potencial de l'entitat i formació personalitzada sobre convocatòries i programes més adequats, plataformes de cerca de socis, etc. Infodays i Brokerage events que s'adaptin a les línies dactuació de lentitat.

Definició del Pla de Comunicació

Es crearà un Pla de Comunicació en funció dels programes de finançament europeu seleccionats. Es farà un benchmarking de comunicació i es determinaran els objectius de forma SMARTER, el públic objectiu i els grups d'interès, així com l'estratègia (missatge, mitjans i accions). Es confeccionarà i adaptarà la expressió d'interès” i es difondrà online i offline d'acord amb els objectius, els públics i l'estratègia. Finalment, es monitoritzarà mitjançant eines d'avaluació.

Fase d'Implementació

Organització d'1 Agenda de Treball a Brussel·les

Es prepararà el programa de treball a Brussel·les d'acord amb els objectius establerts al Pla Estratègic. Així mateix, es realitzarà acompanyament i seguiment per part del personal FUE a les reunions amb entitats i institucions europees, incloent-hi trobades de l'entitat amb funcionaris de la Unió Europea.

Participació a jornades, esdeveniments i reunions amb entitats d'interès

Organització d´un taller pràctic sobre programes i fons europeus enfocat a les línies d´actuació de l´entitat

Per apropar les darreres novetats en finançament europeu tant a l'entitat com als socis que en formen part, com en el cas d'associacions empresarials o ajuntaments, es proposa la realització d'un taller pràctic adaptat a les temàtiques de més interès.