Erasmus+

Promoció, foment i assistència tècnica a l'UJI en projectes Erasmus+

La FUE contribueix al desenvolupament d'iniciatives que promouen la cooperació internacional, la innovació i l'excel·lència a l'educació superior.

Per això, volem destacar l'important paper que exerceix l'EuroFUE-UJI a la promoció, foment i assistència tècnica a la Universitat Jaume I (UJI) en projectes Erasmus+.

Assistència tècnica FUE en la preparació de propostes Erasmus +:

En el context de la col·laboració entre la Fundació Universitat-Empresa (FUE) i la Universitat Jaume I (UJI), la FUE brinda suport a projectes coordinats per grups de recerca de la pròpia UJI, així com en projectes en què els grups de recerca participen com a socis.

Les tasques inclouen co-redacció del projecte, obertura de la fitxa del projecte al portal del participant, recopilació i emplenament de documentació administrativa del coordinador i dels socis, cerca de socis, suport a la constitució de l'advisory board i dels associated partners si cal, suport en l'elaboració del pressupost i revisió de la proposta.

La FUE proporcionarà assistència a totes les etapes d'aquests projectes, i en convocatòries com les següents, així com altres de similars que puguin sorgir.

La FUE proporcionarà assistència en totes les etapes d'aquests projectes, i en convocatòries com les següents, així com altres de similars que puguin sorgir:

Universitats Europees (European Universities)

Aquesta acció té com a objectiu promoure els valors comuns europeus i aconseguir un avenç significatiu en la qualitat, el rendiment, l'atractiu i la competitivitat de les institucions europees d'educació superior mitjançant el millor ús de pedagogies innovadores.

Aliances per a la Innovació (Alliances for Innovation)

Aquesta acció cerca enfortir la capacitat dinnovació a través de la cooperació i lintercanvi de coneixements entre centres deducació superior, educació vocacional, formació i lentorn socioeconòmic, incloent la recerca.

Un cop la proposta és finançada, la FUE exerceix un paper crucial en la gestió, comunicació i execució reeixida dels projectes, proporcionant suport a una varietat d'activitats. Aquestes activitats inclouen la elaboració del pla de gestió i riscos, el pla de qualitat i el pla estratègic de comunicació del grup de recerca dins del marc del projecte. Així mateix, ofereix suport a l'organització i realització de reunions transnacionals ia l'organització, execució i difusió d'esdeveniments multiplicadors. Treballant en estreta col·laboració amb els grups de recerca de l'UJI, la FUE contribueix a maximitzar els resultats i limpacte daquests projectes en làmbit acadèmic i científic.

És important destacar que la participació de la FUE està condicionada al fet que el projecte sigui concedit i es consideri que la participació s'ajusta als interessos del grup de recerca. A més, cal que hi hagi una assignació pressupostària dins del projecte i que les despeses siguin elegibles segons les normatives del programa Erasmus+.