EuroFUE-UJI participats in the European Erasmus Days amb CIA i Ecoblue Tourism Projects

El projecte d'European and International Projects FUE-UJI va organitzar 2 online events per celebrar el European Erasmus Days on 15, 16 and 17 October. The Erasmus Days, a European initiative, consisteix en tres dies de celebració d'Erasmus + programme in Europe and beyond. L'opportunity s'organitza a l'esdeveniment, share i l'Erasmus experiència o endegar el text sobre el projecte. EuroFUE-UJI ha organitzat 2 online events per a aquest purpose, in which it will inform about the Ecoblue Tourism and CIA Projects, two projects that it coordinates.

These online events will take place next Friday 16th October through a live vídeo on the Facebook profile of both the CIA project and Ecoblue Tourism project. Aquests esdeveniments estan oberts a tots els usuaris online. The Discover més endavant Local Intergenerational Civic Councils s'ha fet fins al 11am, mentre que el Discover més enllà d'Ecoblue Tourism és scheduled per placement a 12pm, Central European Time.

Els esdeveniments s'introdueixen en brief presentació del seu projecte, els seus llocs web i els seus objectius, followed by a game through the Facebook live videos allowing the participants a learn more sobre projectes per a playing i answering questions sobre dynamic and funway. Aquests esdeveniments organitzats per EuroFUE-UJI són accessibles on the official website of the European Erasmus Days 2020, així que totes les iniciatives scheduled per aquest any en línia edició.

Explorar més