EUVOICES

El #EUVoices social media initiative és la publicació d'inspiracionals phrases related l'European themes o projectes s la collaboration of national and international experts on European issues.

#EUVoices