Horitzó Europa

Promoció, foment i assistència tècnica a l'UJI en projectes de recerca europeus.

Projectes europeus i internacionals

La Universitat Jaume I (UJI) té la necessitat estratègica de augmentar la seva participació en projectes europeus i internacionals amb l'objectiu de posicionar-se com un centre de referència a nivell europeu i internacional. Per satisfer aquesta necessitat, s'ha encomanat a la FUE la tasca de promoció, foment i assistència tècnica en projectes de recerca d'àmbit europeu, específicament al programa Horitzó Europa.

Les activitats encomanades a la FUE dins aquest context es divideixen en tres àrees de treball:

Accions per posicionar estructures de recerca de l'UJI a nivell europeu

Aquestes accions tenen com a objectiu incrementar la participació de l'UJI al programa Horitzó Europa, el que permetrà accedir a més oportunitats de finançament de la investigació. Les activitats implementades en el posicionament d'estructures durant 12 mesos són des de la preparació d'un Pla Estratègic i un Pla de Comunicació, tot això dividit en sessions formatives fins a la implementació d'una Agenda de Treball a Brussel·les.

Assistència tècnica en projectes europeus horitzó europa

En el context de la col·laboració entre la Fundació Universitat-Empresa (FUE) i la Universitat Jaume I (UJI), la FUE brinda suport en projectes coordinats per grups de recerca de la pròpia UJI, així com en projectes en què els grups de recerca participen com a socis. Les tasques inclouen co-redacció del projecte, obertura de la fitxa del projecte al portal del participant, recopilació i emplenament de documentació administrativa del coordinador i dels socis, cerca de socis, suport a la constitució de l'advisory board i dels associated partners si cal, suport en l'elaboració del pressupost i revisió de la proposta.

En cas que el projecte sigui concedit, la FUE podrà participar com Affiliated Entity, sempre que la seva participació s'ajusti als interessos del grup de recerca i del projecte mateix. Les tasques principals que la FUE-UJI implementa a través d'aquesta figura són les tasques de comunicació, disseminació i explotació del projecte. Es tracta d'activitats obligatòries de tots els projectes Horizonte Europa, les quals han de complir els KPI (indicadors clau de rendiment) davant de la Comissió Europea.