La guia didàctica per a les smart cities europees, principal resultat del projecte START UP, coordinat per la FUE-UJI

Després de dos anys d'implementació, el projecte Erasmus+ START UP for Development, coordinat per la FUE-UJI, n'ha publicat els resultats. El projecte ha finalitzat amb la darrera reunió del consorci a Türkiye el mes de desembre passat. El principal resultat d'aquest projecte Erasmus+ és una guia formativa al voltant del concepte de ciutats/pobles intel·ligents, la finalitat de les quals és la comprensió d'aquest concepte per part dels municipis que implementen solucions intel·ligents al seu entorn.

A més de comptar amb la FUE-UJI com a coordinador, el consorci de START UP el formen quatre entitats més de diferents països: la institució privada de formació i turisme Kocatürk Danismanlik (Turquia), l'Associació ARID (Polònia), l'Agència de Desenvolupament Regional i Centre de Suport Empresarial per a Petites i Mitjanes Empreses (Bulgària) i la Societat sense Ànim de Lucre per al Desenvolupament Innovador Alternatiu (Grècia).

Els resultats del projecte han estat presentats als 5 països socis que conformen START UP for Development als seus corresponents Esdeveniments Multiplicadors. El divendres 28 d'octubre es va celebrar l'esdeveniment multiplicador del projecte a Espanya, que va reunir més de 60 participants. Els resultats presentats inclouen la plataforma formativa, totalment gratuïta i accessible des del lloc web del projecte, en què s'implementa un curs per a formadors que poden donar als municipis una explicació clara i completa del que signifiquen les ciutats/pobles intel·ligents al seu entorn específic.

Durant aquestes sessions, també es van presentar als diferents països socis els materials formatius desenvolupats: Gestió intel·ligent: Organització governamental, Participació ciutadana, Ús de la tecnologia, Entorn intel·ligent, centrat en sistemes intel·ligents de gestió de la qualitat ambiental per millorar l'eficiència energètica i la qualitat del medi ambient a les ciutats, Transport intel·ligent – Mobilitat intel·ligent: Aparcament intel·ligent, infraestructura per a carrils bici, targeta intel·ligent i Vida intel·ligent. Aquests mòduls inclouen exemples de casos de bones pràctiques a smart cities i diferents activitats i jocs interactius per aprofundir i donar suport a l'aprenentatge ofert per cadascun dels mòduls.

A més d'en aquests esdeveniments multiplicadors, el material formatiu publicat ha estat difós a través de 5 seminaris web i els Erasmus Days 2022 per presentar el projecte i els diferents mòduls a tots els països socis, on també s'han realitzat activitats relacionades amb la gestió intel·ligent, el medi ambient, el transport i la vida intel·ligent.

Explorar més