Meeting with José Vilar i Rafa Escamilla of IVACE

EuroFUE ha fet meeting with IVACE in order to talk sobre SEIMED, which is part of Enterprise Europe Network. It offers its serveis per a les companyies de les valencianes i les mèdiques de la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. S'ha desenvolupat una potential i innovadora capacitat mitjançant la internacionalització, tecnologia transfer i accedir a la fundació. We considered different possibilities a how how EuroFUE-UJI could actively collaborate with that network. Finally, the proposal of taking part in debat table in the 2nd Go global Congress arose. Aquest event és un punt de partida per internacionalització en el qual és informat de suport a aquesta àrea. The last trends are als known through conferences, seminars, as well as interviews. Doubts són arrenglerades per representatives d'External Network of International IVACE i de diferents funding i insurance entities.

On la resta, EuroFUE-UJI s'organitza a la conferència on SME Instrument next 18 September in FUE-UJI amb la SEIMED framework.

Resultat d'imatge de seimed

Explorar més