Study Abroad UJI

Gestió del programa Study Abroad.

El programa Study Abroad té com a objectiu principal enfortir la internacionalització de l'UJI, incrementant la presència d'estudiants internacionals i oferint serveis de mobilitat universitària. 

La col·laboració amb la FUE, gràcies a la seva experiència i coneixement en l'àmbit internacional, permet una gestió eficient i efectiva del programa, promovent la participació de l'UJI en activitats d'internacionalització i contribuint al enriquiment de la comunitat universitària.

La Universitat Jaume I (UJI) considera prioritària la internacionalització dels seus estudis, ensenyament, investigació i gestió amb l'objectiu de millorar la qualitat dels vostres serveis. L'UJI reconeix que la internacionalització en brinda una visió més àmplia i global a la comunitat universitària, enriquint-la tant professionalment com personalment i facilitant l'ocupabilitat dels seus egressats.

Amb el programa Study Abroad, es pretén satisfer la necessitat estratègica de l'UJI de enfortir la seva internacionalització, augmentant la presència d'estudiants d'altres països a l'UJI i oferint serveis que incrementin la mobilitat universitària. L'EuroFUE és l'instrument ideal per dur a terme una gestió adequada de totes les activitats necessàries per la promoció, foment i assistència tècnica de l'UJI a l'àmbit internacional.

Les activitats

Plans estratègic i de comunicació:

Anàlisi dels tipus de programes Study Abroad, com la mida del mercat, oferta i segmentació de la demanda, factors en l'elecció de la destinació, percepció del producte, perspectives i oportunitats, canals de distribució, barreres de mercat, etc.

Promoció i posicionament a l'àmbit internacional:

Aquesta activitat comprèn accions de promoció i posicionament a nivell internacional, com la participació en esdeveniments (fires o congressos internacionals), networking, agenda de reunions (incloent-hi reunions a Brussel·les) i accions complementàries per a la signatura d'acords.

Execució del programa:

Es refereix a la estada d'alumnes estrangers a l'UJI per fer un curs d'especialització amb una durada d'entre una i vuit setmanes. L'EuroFUE proposarà a l'UJI la realització de cada curs Study Abroad, el qual haurà de ser aprovat pel vicerectorat competent en la matèria.

Objectiu principal

La gestió del programa Study Abroad té com a objectiu principal enfortir la internacionalització de l'UJI, incrementant la presència d'estudiants internacionals i oferint serveis de mobilitat universitària. La col·laboració amb la FUE, gràcies a la seva experiència i coneixement a nivell internacional, permetrà una gestió eficient i efectiva del programa, promovent la participació de l'UJI en activitats d'internacionalització i contribuint a l'enriquiment de la comunitat universitària.